Dankzij het initiatief van Wells Forum wordt er een tweede energiecoöperatie in gemeente Bergen opgericht. De energiecoöperatie heeft in eerste instantie het voornemen om circa 300 zonnepanelen te plaatsen op het dak van Garage van Wanroy in Well. Energiecoöperatie Limburg neemt de projectbegeleiding en uitvoering voor de nieuwe energiecoöperatie voor haar rekening. De coöperatie maakt voor haar plannen gebruik van de Postcoderoosregeling en de VerduurSAMEN2030-impuls. Met de postcoderoosregeling krijgen leden van de coöperatie een belastingvoordeel op energie die ze lokaal en duurzaam opwekken. 

VerduurSAMEN2030-impuls

Gemeente Bergen ondersteunt met de VerduurSAMEN2030-impuls bij de oprichting van een energiecoöperatie. Wells Forum maakt gebruikt van de subsidieregeling: er is een bedrag van € 15.000,- toegekend. Dit bedrag dekt naar verwachting de totale voorbereidingskosten, zoals de oprichtingskosten van de coöperatie en de inventarisatie van de geschiktheid van het dak. 

Ger Koch, nauw betrokken bij de oprichting van de energiecoöperatie, vertelt: ‘Het oprichten van de energiecoöperatie biedt ons geweldige kansen om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid. Met de coöperatie kunnen we bijvoorbeeld slim gezamenlijk inkopen en handig gebruikmaken van de postcoderoosregeling. We waren al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen voor het oprichten van de energiecoöperatie. De VerduurSAMEN2030-impuls gaf ons het laatste zetje om door te pakken.’  

Met de VerduurSAMEN2030-impuls stimuleert gemeente Bergen haar inwoners om duurzame initiatieven uit te voeren. Behalve voor het oprichten van een energiecoöperatie kunnen inwoners ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op bewustwording en energiebesparende maatregelen in particuliere koopwoningen

Energieonafhankelijk in 2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Werken aan duurzaamheid kan Gemeente Bergen niet alleen. Er zijn initiatieven van inwoners nodig om verder te komen en duurzaamheid een plek te geven in de dorpskernen. De VerduurSAMEN2030-impuls is één van de initiatieven van Gemeente Bergen om inwoners intensief bij het programma VerduurSAMEN2030 te betrekken.

Meer informatie?

Maandag 7 september organiseert Wells Forum een openbare informatieavond. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur bij MFC de Buun, Kasteellaan 25 in Well. Het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 7 september 12.00 uur per mail: info@wellsforum.nl.