Op naar een energieonafhankelijk Bergen

In 2030 de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg zijn. Dat is de ambitie van de Gemeente Bergen. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Een programma voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen. Samen zorgen we voor een duurzame toekomst waarin het prettig wonen en werken is en blijft.

Samen duurzamer

Gezamenlijk werken aan verduurzamen staat centraal. Alleen samen en alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het doel te realiseren. Of het nu gaat om een idee, initiatief, project, concrete actie of maatregel: samen realiseren we nieuwe duurzame ontwikkelingen. 

Logo VerduurSAMEN2030

Kennis delen speelt binnen VerduurSAMEN2030 een belangrijke rol. Naast het verspreiden van kennis, stimuleren we actieve betrokkenheid en onderlinge kennisdeling. Samen gaan we in gesprek en zoeken we naar manieren zodat iedereen mee kan doen aan de energietransitie.* 

Groene verbinding

Het logo van VerduurSAMEN2030 staat symbool voor het verbinden van de zeven dorpskernen van Gemeente Bergen: Aijen, Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. We hebben drie pijlers:

  • Educatie: We streven ernaar om iedereen vertrouwd te maken met de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzame energie. Daarnaast willen we mensen op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en lopende projecten op dit gebied.  
  • Verbinden: Ons doel is om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken en met elkaar verbinden. Samen maken we Bergen duurzamer.
  • Een groene toekomst: Het behoud van het natuurlijke karakter, de flora en fauna die Bergen rijk is, is van groot belang. Het maakt tevens ontwikkelingen voor duurzame energie mogelijk, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten.

* Met de energietransitie wordt het beleidsdoel uit het Klimaatakkoord van Parijs bedoeld: om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledige duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Filmpje

In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven over de ambitie en hoe we deze samen kunnen bereiken.