Het Energiehuis is de thuisbasis voor het team VerduurSAMEN2030. Wij stellen het team dat zich inzet voor het programma VerduurSAMEN2030 en het project Energielandgoed graag aan jou voor.

Team VerduurSAMEN2030

 • Arno Derks – Afdelingsmanager Ruimtelijk Domein/ Programmamanager - Gemeente Bergen
 • Gonda Grutters-van den Heuvel – Programmaleider ambtelijk/bestuurlijk – Gemeente Bergen
 • Will Bemelmans – Programmaleider techniek – Gemeente Bergen
 • Michelle Cox - Projectmedewerker - Gemeente Bergen
 • Amber Zonnenberg - Trainee communicatie - Gemeente Bergen
 • Laurette Bulkens – Energieadviseur – Lette Advies
 • Niels van Gerven – Adviseur communicatie - Viduro

Team Energielandgoed Wells Meer

 • Arno Derks – Afdelingsmanager Ruimtelijk Domein/Projectmanager – Gemeente Bergen
 • Safae Mabtoul - Administratief medewerker - Gemeente Bergen
 • Ellen Arts – Ambtelijk/bestuurlijk projectleider – Gemeente Bergen
 • Theo Tebarts – Financiën/grondverwerving – Gemeente Bergen
 • Marthe Gijpmans – Projectsecretaris – Gemeente Bergen
 • Anne Oerlemans - Projectmedewerker - Antea Group
 • Johan van de Heijning– Projectleider techniek - Antea Group
 • Sacha Nabuurs – Projectleider communicatie – Viduro
Team VerduurSAMEN2030