Er zijn duizend-en-één manieren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. We vinden het belangrijk dat inwoners van Gemeente Bergen weten hoe zij er een bijdrage aan kunnen leveren. Acties die bijdragen aan bewustwording willen we dan ook ondersteunen. Dat kan op diverse manieren worden ingevuld. Deel vooral jouw idee met ons, dan bespreken we samen de mogelijkheden!

Waar kun je subsidie voor aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op bewustwording van duurzaamheid bij inwoners. Kosten die nodig zijn om deze projecten mogelijk te maken, vallen onder de subsidieregeling. Hieronder vallen kosten van derden, out-of-pocket kosten of de vergoeding van vrijwilligers (de vergoeding is max. €5,- per uur).

Voorbeelden van projecten waar subsidie voor kan worden aangevraagd: 

  • Een energiebattle of mobiliteitsbattle waarin inwoners elkaar uitdagen om zoveel mogelijk energie te besparen of op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van A naar B te komen.
  • Het bezoek aan een voorbeeldproject of excursie naar een inspirerende locatie.
  • Gezamenlijke inkoopacties, bijvoorbeeld voor spouwmuurisolatie.

Welke voorwaarden zijn er?

Om aanspraak te maken op de subsidie, moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het project of de activiteit moet minimaal vijf inwoners van Gemeente Bergen bereiken. 
  • Het project of de activiteit is uiterlijk 31 december 2021 uitgevoerd.
  • Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt voor het project of de activiteit.
  • Er is niet eerder voor het project of de activiteit een subsidie verstrekt tot een  maximum van 100% van de activiteiten.
  • Het project of de activiteit is binnen 12 weken na de subsidieverlening uitgevoerd, tenzij bij subsidieverlening anders bepaald. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Inwoners van de gemeente Bergen die eigenaar zijn van een woning of appartement en samenwerkingsverbanden, zoals dorpsraden of Verenigingen van Eigenaren, kunnen aanspraak doen op deze subsidie. Daarnaast kunnen maatschappelijke instellingen en bedrijven met als doelgroep inwoners uit Gemeente Bergen aanspraak doen op deze subsidie.

Wat is de subsidiehoogte?

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €5.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen door: