Deze Online Privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 september 2018. VerduurSAMEN2030 is een programma van Gemeente Bergen. Jouw privacy is belangrijk voor Gemeente Bergen (L); jouw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In de Online Privacyverklaring VerduurSAMEN2030 maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de website van VerduurSAMEN2030.

Het betreft:

 • de soort informatie die we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden;
 • de manier waarop we die informatie gebruiken;
 • een beschrijving van de manier waarop we cookies gebruiken.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie over een bepaald contact dat we met burgers hebben. Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Bereik

De Online Privacyverklaring van VerduurSAMEN2030 geldt voor deze website. Voor de website van Gemeente Bergen (L) is een aparte privacyverklaring beschikbaar

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, of dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie via post, e-mail of sociale media. Wij kunnen jou dan antwoord geven via het communicatiemiddel dat je hebt gekozen. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens door Gemeente Bergen (L)

Jouw gegevens die je door het gebruik van de website van VerduurSAMEN2030 verstrekt, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij jouw abonnement op onze nieuwsbrief.

Waar worden jouw persoonsgegevens voor gebruikt als ze bij VerduurSAMEN2030 zijn overgelegd?

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • voor het door ons afhandelen van jouw aanvragen voor zover deze via een contactformulier op de website van VerduurSAMEN2030 worden ingediend;
 • voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met jou;
 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • ter ondersteuning van diensten die je van ons wilt afnemen of hebt afgenomen, zoals het bestellen en bezorgen van de gratis energiebespaartas;
 • voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van VerduurSAMEN2030.

Jouw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van je verzamelen, kun je ons laten weten dat je niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Als er geen wettelijke verplichting is dat wij jouw gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.
 • Bovendien kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen.

Gebruik van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. Dit betekent, dat als je bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om jou ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en je daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat jouw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor dien je je apart aan te melden en toestemming te geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Gemeente Bergen (L) implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente jouw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw registratiegegevens voor zover nodig om de door jou gevraagde diensten te verlenen. Als je ons wilt verzoeken jouw registratiegegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, kun je de Voorbeeldbrief ter verbetering-aanvulling-verwijdering-afscherming persoonsgegevens door derden downloaden. Daarmee kun je per post een verzoek tot verwijdering richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Gemeente Bergen (L). Het adres kun je vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot jouw gegevens'.

We bewaren en gebruiken jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als Gemeente Bergen (L) en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten, dan wel de onderstaande activiteiten:

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens is hiervan sprake wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben (wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het door ons afhandelen van jouw aanvragen, voor zover deze via een contactformulier op de website van VerduurSAMEN2030 worden ingediend (wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met jou (zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak of wettelijke bewaartermijn).
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief (zolang jij de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet hebt ingetrokken). 
 • Ter ondersteuning van diensten die jij van ons hebt afgenomen (wettelijke bewaartermijn). 
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van VerduurSAMEN2030.

Cookies

Zoals hierboven vermeld, leggen we informatie over jouw bezoek aan onze website vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de website van VerduurSAMEN2030.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we jou daarvan in kennis. In dat geval zullen wij je de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot jouw gegevens

Jij hebt het recht op verwerking van jouw persoonsgegevens door Gemeente Bergen (L) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als het persoonsgegevens betreft die jij aan de Gemeente Bergen (L) hebt verstrekt of persoonsgegevens onjuist zijn en waarvan je wilt dat wij deze corrigeren, dan kun je de onderstaande voorbeeldbrieven gebruiken:

Je kunt ze opsturen naar het gemeentehuis, of afgeven bij het Klant Contact Centrum.

Voordat Gemeente Bergen (L) gegevens aan jou kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij mogelijk een bevestiging van jouw identiteit en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op jouw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na ontvangst van jouw verzoek contact met je op.

Als je een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van jouw gegevens door Gemeente Bergen (L) kun je een e-mail sturen.

Of stuur een verzoek aan: 

Gemeente Bergen (L)
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 140
5854 ZJ Bergen L.