Wat zou het mooi zijn als er straks in elk dorp van onze gemeente een energiecoöperatie actief is. In een energiecoöperatie denk je samen met andere inwoners na over hoe energie op te wekken en te besparen. Een energiecoöperatie biedt veel voordelen. Denk aan slim gezamenlijk inkopen en het gebruikmaken van een verlaagd tarief in energiebelasting. 

Waar kunt je subsidie voor aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het oprichten van een lokale energiecoöperatie, bijvoorbeeld van een externe deskundige. Het oprichten van een energiecoöperatie brengt de nodige activiteiten en kosten met zich mee. Voor de volgende kosten kan subsidie worden aangevraagd. Kosten: 

  • voor het opstellen van een business case of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  • ten behoeve van de oprichting, voorbereiding en het werven van leden voor de coöperatie;
  • ten behoeve van de eerste collectieve actie die je uitvoert als lokale energiecoöperatie;
  • voor de vergoeding van vrijwilligers (de vergoeding is max. €5,- per uur).

Welke voorwaarden zijn er?

Om aanspraak te maken op de subsidie, moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De externe deskundige die wordt ingezet mag maximaal één ander initiatief begeleiden dat onder deze subsidieregeling valt.
  • Bij de subsidieaanvraag moet een plan van aanpak en offerte van de beoogde externe deskundige zitten. 
  • De activiteiten zijn uiterlijk 31 december 2021 uitgevoerd.
  • De activiteiten zijn binnen 12 weken na de subsidieverlening uitgevoerd, tenzij bij subsidieverlening anders bepaald. 
  • Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt voor het initiatief.
  • Er is niet eerder voor het initiatief een subsidie verstrekt tot een maximum van 100% van de activiteiten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Inwoners van de gemeente Bergen, samenwerkingsverbanden zoals dorpsraden én rechtspersonen met statutaire doelstelling van een lokale energiecoöperatie kunnen aanspraak doen op deze subsidie. 

Wat is de subsidiehoogte?

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €15.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen door: