Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Zonnepanelen

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. 

Openstellingsronde en budget

De SDE++ 2020 is open van dinsdag 29 september, 9.00 uur tot donderdag 22 oktober, 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de fasering, de maximale subsidiebedragen en de rangschikking van de aanvragen op deze pagina.

Categorieën

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+. U kunt hier meer informatie vinden over de categorieën CO2-reducerende warmte en productie.

Meer informatie?

Meer informatie over SDE++ vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wilt u weten of uw onderneming of organisatie hernieuwbare energie kan produceren? Kom dan langs in het Energiehuis!