De komende jaren willen we samen met de inwoners van gemeente Bergen het verschil maken. Het Rijk heeft ons een bedrag toegekend vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) van €258.000. Hiermee kunnen we een nieuwe stap zetten in het besparen van energie. Met deze bijdrage stimuleren we energiebesparende maatregelen in woningen en kunnen we acties opzetten om elkaar te inspireren en te motiveren.

Vorig jaar kregen wij een bijdrage uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) toegekend waarmee we onder andere de VerduurSAMEN2030-impuls, de energiebespaartassen-actie en de warmtescans konden financieren. De RREW is de opvolger van de RRE. In tegenstelling tot de RRE worden er bij de RREW ook huurders betrokken. Met de regeling wil het Rijk de CO2-uitstoot verminderen en woonlasten verlagen. De bijdrage die we hebben gekregen zetten we onder andere in om:

  • huurders de mogelijkheid te bieden om eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen;
  • woningeigenaren te ondersteunen bij het energiezuinig inregelen (of laten inregelen) van de verwarmingsinstallatie; 
  • warmtescans uit te voeren bij woningen, hiermee kan een goed isolatieadvies worden gegeven; 
  • een buurtplatform op te zetten waarmee inwoners elkaar kunnen adviseren over energiebesparing;
  • een campagne naar buiten te brengen om huurders en woningeigenaren te adviseren over energiebesparing.

Met de RREW bijdrage wil VerduurSAMEN2030 graag samen met de inwoners van de gemeente Bergen in 2021 en 2022 opnieuw een mooie stap zetten op weg naar een energieonafhankelijk Bergen in 2030.