In 2050 willen we in Nederland aardgasvrij zijn. Daar gaan we graag met u over in gesprek. Aardgas is een fossiele brandstof, die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het verwarmen van woningen. Bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij, dit is schadelijk voor ons klimaat. De komende jaren willen we graag samen met onze inwoners ontdekken hoe we in de toekomst onze woningen en gebouwen gaan verwarmen.

De gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen werken samen aan de transitievisie warmte.  In de transitievisie warmte geven we aan wat de alternatieven zijn voor aardgas in onze gemeentes. Met de transitievisie warmte zetten we een eerste belangrijke stap op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. 

Van harte welkom: bijeenkomst over transitievisie warmte
Graag nodigen wij u uit voor een digitale bewonersavond en interactieve sessie op dinsdag 2 november 2021. Tijdens deze avond, die onder leiding staat van Chris Smits, nemen we u mee in de eerste resultaten van de transitievisie warmte. Ook is er volop de mogelijkheid om vragen te stellen en meer informatie te krijgen over de verschillende warmtetechnieken en mogelijkheden voor uw eigen woning. De vragen zullen we – waar mogelijk - tijdens of eventueel na de sessie beantwoorden. Een overzicht van een aantal vragen en antwoorden hebben we al voor u gemaakt, deze vindt u hier.

De agenda
De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit. 

 • 19.00 uur – Inloop: We willen u vragen om tijdig in te loggen, zodat we om 19.30 kunnen starten. Vanaf 19.00 uur tonen we al filmpjes over het onderwerp.
 • 19:30 uur – Digitale bewonersavond waarin de gemeenten uitleg geven over de visie en de eerste resultaten 
 • 20:00 – Verschillende digitale deelsessies
  • Sessie 1: Verdieping in de verschillende aardgasvrije technieken. Er wordt een toelichting gegeven door Erik Bibo, expert van Duurzaam Bouwloket.
  • Sessie 2: Wat kunt u al in uw eigen woning doen? Energieadviseur Laurette Bulkens geeft praktische tips. 
  • Sessie 3: Gemeente als regisseur in de warmtetransitie: hoe gaat de gemeente verder? Ambtenaren van de deelnemende gemeentes geven uitleg. 
 • 20:30 –  20:45 uur - Afsluiting met vragenronde
 • 20:45 – 21:00 uur - Informele nazit met vragen 

Online bijeenkomst via Teams
We kiezen er - in verband met corona – voor om nog geen fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom houden we wij deze bewonersavond via het online vergaderprogramma Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden voor deze bewonersavond bij Koen Ligthart via koen.ligthart@sweco.nl  Via Koen ontvangt u een link voor het webinar.

Opname
De bijeenkomst zal worden opgenomen. Mocht u niet kunnen aansluiten bij de bijeenkomst, dan ontvangt u in ieder geval de opname van de bijeenkomst. Als u de opname wilt ontvangen, stuur dan een mail naar koen.ligthart@sweco.nl.

Tot ziens op 2 november!