Naast het beperken van energieverbruik, is ook het opwekken van duurzame energie belangrijk. In het project Zon op Bedrijfsdaken gingen we samen met bedrijven uit Gemeente Bergen hiermee aan de slag! 

Bedrijfspanden zijn vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het levert de ondernemer veel op. Denk aan kostenbesparing op energie, een beter energielabel en de ondernemer is verantwoord aan het ondernemen. Ondernemers ervaren echter verschillende drempels bij het plaatsen van zonnepanelen: het is een grote investering met een lange terugverdientijd en simpelweg ook veel geregel.


Samenwerken en ontzorgen

Zonnepanelen

Gemeente Bergen is het project Zon op Bedrijfsdaken gestart om deze drempels zo veel mogelijk weg te nemen. Gedurende het project brachten we verschillende partijen bij elkaar, zoals ondernemers die zonne-energie willen produceren, bedrijven, investeerders en banken. Voordelen hiervan zijn de gezamenlijke inkoop, beschikbaarheid van de SDE++ subsidie(externe link) en aantrekkelijke financiering.


Het project Zon op Bedrijfsdaken heeft inmiddels goede resultaten geboekt. Met het initiatief zal 1,6% van de totale energie (van woningen en bedrijven) worden opgewekt. Omgerekend is dat energie voor circa 2.700 huishoudens.