Het afgelopen jaar hebben wij met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijven we hoe we de komende jaren de overgang kunnen maken naar een aardgasvrije gemeente. Inwoners, dorps- en wijkraden en wooncorporaties hebben aan deze visie meegewerkt. Er zijn gesprekken gevoerd, enquêtes afgenomen en er is een webinar gehouden. Het resultaat is een realistische visie die laat zien dat de route naar een duurzame warmtevoorziening een geleidelijk proces is, waarbij vooral energiebesparing de komende jaren een grote rol gaat spelen. 

Ter inzage

De ontwerp-Transitievisie Warmte ligt nu ter inzage om inwoners de gelegenheid te geven op het plan te reageren. Je kunt jouw reacties (ook wel zienswijzen genoemd) indienen door een brief te schrijven naar B&W van Bergen, Postbus 140, 5854ZJ Nieuw Bergen, of een mail te sturen naar  info@bergen.nl.

Je kunt de ontwerpvisie onderaan deze pagina vinden. Ook ligt de papieren versie vanaf 3 december tot 15 januari ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Raadhuisstraat 2 te Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83.
 

Ontwerp Transitievisie Warmte