Een grootschalig en robuust gebied van 444 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines en eventueel een biovergister.

Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een enorm kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. De grondoppervlakte wordt zoveel mogelijk voor meer dan één doel gebruikt, zodat landbouwgronden zo min mogelijk verloren gaan. 

Waarom een Energielandgoed?

Binnen gemeente Bergen is voldoende ruimte om een Energielandgoed te realiseren. Door grootschalige opwekking op één locatie te concentreren, kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park De Maasduinen bespaard blijven.

Projectgebied Energielandgoed Wells Meer

De uitgangspunten

  • Het is van groot belang dat het Energielandgoed Wells Meer past in het huidige landschap. Dit betekent niet dat we het Energielandgoed willen verstoppen, we willen er juist een aantrekkelijk en interessant gebied van maken.
  • Landbouwgrond gaat zo min mogelijk verloren bij de realisatie van het Energielandgoed. We onderzoeken de mogelijkheden en kiezen zo veel als mogelijk voor meervoudig ruimtegebruik.
  • We willen zo veel mogelijk inwoners betrekken bij het project. Dit betekent dat inwoners een rol kunnen vervullen in de ontwikkeling en duurzame energie kunnen afnemen. Energielandgoed Wells Meer is van voor Bergen.
  • Het Energielandgoed moet voor iedereen toegankelijk en te bezoeken zijn. Het is een onderdeel van de lokale maatschappij. In de ontwikkeling is ruimte voor toerisme, educatie en innovatie.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Energielandgoed Wells Meer? Bezoek dan de projectwebsite.