Vorig week hebben wij via dit nieuwsbericht de oproep gedaan om mee te denken over waar we duurzame elektriciteit moeten opwekken in Noord- en Midden Limburg. Samen met onze inwoners willen we de regionale zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit concreter maken. De RES-regio Noord- en Midden Limburg, waar onze gemeente onderdeel van is, heeft echter besloten om dit proces uit te stellen. 

Regionale zoekgebieden

Als regio hebben wij de ambitie gesteld om in 2030 1,2 TWh (terrawattuur) op te wekken. In onze en in andere gemeenten in de regio lopen er al gebiedsverkenningen en projecten die bijdragen aan deze ambitie. Maar er is meer nodig, want ook na 2030 groeit de vraag naar duurzame elektriciteit door. Er zijn dus nieuwe zoekgebieden nodig om aan de vraag naar duurzame elektriciteit te blijven voldoen. Als regio willen we samen met belanghebbenden deze nieuwe zoekgebieden verkennen. We zijn hierin voortvarend van start gegaan. Gedurende het proces zijn we als regio echter tot de conclusie gekomen dat er meer tijd nodig is om dit traject zorgvuldig te doorlopen. We hebben daarom besloten om het proces voor de concretisering van de regionale zoekgebieden, uit te stellen. 

Wat betekent dit concreet?

De publicatie van de NRD en de Webinar over de concretisering van de zoekgebieden gaan voor nu niet door. Wanneer er een nieuwe startdatum is bepaald, zullen wij u opnieuw hierover informeren.