Hoe staat het ervoor met de isolatie van jouw woning? Dat zoeken we graag voor je uit! Begin 2021 zijn er warmtescans uitgevoerd bij de koopwoningen gelegen binnen de dijkring Bergen-Aijen en in Siebengewald. In 2022 zijn deze warmtescans uitgevoerd in Well en Wellerlooi. De gemeente Bergen wilde hiermee haar inwoners ondersteunen bij het terugdringen van het energieverbruik in woningen. Wegens positieve reacties die we hierop hebben gekregen gaan we in februari en maart 2023 dezelfde warmtescans uitvoeren bij alle koopwoningen binnen de bebouwde kom in Afferden en Nieuw-Bergen. Zo wordt er samen met de inwoners een nieuwe stap gezet op weg naar een energieonafhankelijk gemeente Bergen in 2030.

Wat houdt een warmtescan in?

De inwoners binnen de bebouwde kom van Afferden en Nieuw-Bergen ontvangen een brief met het de aankondiging voor de uitvoering van een warmtescan op de voorgevel van hun woning. Het gespecialiseerde bedrijf Heatpulse, onderdeel van Sobolt,  voert de warmtescans uit. Tijdens een aantal koude nachten in februari en maart scant Heatpulse de geselecteerde woningen vanaf de straat en maken ze een warmtefoto van de buitenkant van de voorgevel. Op basis van de warmtescan maakt Heatpulse een rapport waarin staat waar de meeste energie weglekt en krijgt de bewoner inzicht in de mogelijkheid om isolatiemaatregelen te treffen. Het aanbod voor de warmtescan inclusief adviesrapport is vrijblijvend en gratis.

Wat heeft de woningeigenaar hier aan?

Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. Als woningeigenaar bespaar je geld en verhoog je jouw wooncomfort als je warmteverlies tegengaat door te isoleren. Met een warmtescan kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel warmte verloren gaat en welke isolatiemogelijkheden jouw gevel heeft. De warmtescan inclusief isolatie-advies ontvangt u als woningeigenaar per post.

Warmtescans Afferden en Nieuw-Bergen

Alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen krijgen eind januari een brief in de bus waarin alle informatie te vinden is. Vervolgens zullen tijdens een aantal koude nachten in februari of maart de warmtescans worden uitgevoerd. Deze warmtescan zal vervolgens worden verwerkt tot een rapport met advies. De warmtescan inclusief isolatie-advies wordt vervolgens per post opgestuurd.

Is de warmtescan verplicht?

De warmtescan is een aanbod vanuit de gemeente Bergen om alle woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun woning. Mensen zijn niet verplicht om een warmtescan uit te laten voeren. In de brief die de inwoners die in aanmerking komen voor de warmtescan ontvangen staat verder uitgelegd wat je moet doen als je geen warmtescan inclusief adviesrapport wilt ontvangen.

Bijdrage Rijk

Gemeente Bergen heeft subsidies mogen ontvangen vanuit de stimuleringsregelingen die het rijk heeft opgezet om het energieverbruik bij woningen te verminderen. De regelingen zijn onder andere bedoeld om huiseigenaren advies te geven over energiebesparende maatregelen. Met de verkregen subsidies kan de gemeente Bergen de uitvoering van dit project opstarten. Het aanbieden van gratis warmtescans met adviesrapporten is onderdeel van het programma VerduurSAMEN2030.