De coronacrisis heeft gevolgen voor een groot gedeelte van onze samenleving. Gemeente Bergen wil voorkomen dat inwoners het verduurzamen van hun huis uitstellen en heeft daarom actie ondernomen.

Verduurzamen van een woning wordt financieel gezien interessanter

Van 1 juni tot en met 31 december wordt het nog interessanter om in de gemeente Bergen een huis te verduurzamen. Gemeente Bergen heeft namelijk besloten dat inwoners voor een groter gedeelte van de kosten subsidie mogen aanvragen. Waar dit voorheen 20% van de kosten was, ligt dat nu op maximaal 30%. Het gaat hier om kosten die inwoners maken om energiebesparende maatregelen te nemen. 

Subsidie voor inwoners die geen aanspraak kunnen doen op de SEEH-subsidie

De verruiming van de subsidieregeling is in lijn met de verhoging van de SEEH-subsidie die door het Rijk is ingesteld. De SEEH-subsidie ondersteunt ook mensen met een koopwoning om hun huis te verduurzamen. Het kan voorkomen dat inwoners van gemeente Bergen geen aanspraak kunnen maken op de SEEH-subsidie. Bijvoorbeeld omdat budget op is of omdat iemand maar één maatregel kan uitvoeren, terwijl er twee worden gevraagd. Deze inwoners kunnen, indien ze aan de juiste voorwaarden voldoen, gebruik maken van de VerduurSAMEN2030-impuls.   

Energiebesparende maatregelen in woningen

Met de VerduurSAMEN2030-impuls krijgen inwoners de kans om energiebesparende maatregelen te nemen. Denk hierbij aan maatregelen om een woning zo goed mogelijk te isoleren. Hierdoor bespaart een inwoner op zijn energierekening en draagt hij bij aan de ambitie om als Gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk te zijn.

VerduurSAMEN2030-impuls: subsidieregeling om duurzame initiateven mogelijk te maken

Inwoners van Gemeente Bergen kunnen vanaf 15 mei aanspraak maken op de VerduurSAMEN2030-impuls. De regeling maakt onderdeel uit van het programma VerduurSAMEN2030. Naast het nemen van energiebesparende maatregelen in koopwoningen, kan er ook gebruik worden gemaakt van de regeling voor ondersteuning bij het oprichten van een lokale energiecoöperatie en projecten gericht op bewustwording. Ga naar deze pagina voor meer informatie.