Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen. Samen zorgen we voor een duurzame toekomst waarin het prettig wonen en werken is.

Samen duurzamer

Gezamenlijk werken aan verduurzamen staat centraal. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en we samenwerken, is het doel te realiseren. Of het nu gaat om een idee, initiatief, project, concrete actie of maatregel: samen realiseren we nieuwe duurzame ontwikkelingen. 

Logo VerduurSAMEN2030

Kennis delen speelt binnen VerduurSAMEN2030 een belangrijke rol. Naast het verspreiden van kennis, activeren en stimuleren we ook het delen van kennis onderling. We gaan met elkaar in gesprek en zoeken naar manieren om iedereen te kunnen laten participeren in de energietransitie*. 

Groene verbinding

Het logo van VerduurSAMEN2030 staat symbool voor het verbinden van de zeven dorpskernen van Gemeente Bergen: Aijen, Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. We hebben drie pijlers:

  • Educatie: Wij willen iedereen kennis op laten doen van wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame energie. Daarnaast willen we mensen op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en projecten die er zijn op dit gebied.  
  • Verbinden: Wij willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken en met elkaar verbinden. Samen maken we Bergen duurzamer.
  • Een groene toekomst: Het behoud van het natuurlijke karakter, de flora en fauna die Bergen rijk is, is van groot belang. Het maakt tevens ontwikkelingen voor duurzame energie mogelijk, zodat morgen ook voor de toekomstige generatie nog een mooie dag is.

* Met de energietransitie wordt het beleidsdoel uit het Klimmaatakkoord van Parijs bedoeld: om fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen.