Hier vind je veelgestelde vragen en antwoorden over VerduurSAMEN2030. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op.

Wat is VerduurSAMEN2030?

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet.

Wat is energieonafhankelijk?

Een gemeente is zelfvoorzienend, en dus energieonafhankelijk, als in de totale energiebehoefte binnen de gemeente wordt voorzien door opwekking met behulp van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente.

Waarom wil Gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk zijn?

Fossiele brandstoffen, die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen. 
 

Wat zijn de voordelen van een energieonafhankelijk Bergen?

Het opwekken van duurzame energie is niet alleen hard nodig, maar heeft ook veel voordelen voor onze inwoners, namelijk op het gebied van werkgelegenheid en besteedbaar inkomen, milieu en gezondheid en onafhankelijkheid.
 

Hoeveel energie moeten/willen we dan opwekken?

Het totale verbruik van de gemeente Bergen was 1,74 petajoule in 2012. 20% van onze doelstelling behalen we door energiebesparing. Alle energie die we besparen, hoeven we namelijk niet meer op te wekken. Onze doelstelling wordt voor 30% bereikt door kleinschalige opwekking (bijvoorbeeld met zonnepanelen op bedrijfsdaken en het oprichten van energiecoöperaties) en innovatie. We willen alle kansen benutten die binnen onze bebouwde omgeving mogelijk zijn. De overige 50% zit in grootschalige opwekking en krijgt vorm in het project Energielandgoed Wells Meer. Door grootschalige opwekking in één gebied te concentreren, blijft het groene karakter van onze gemeente gewaarborgd.
 

Waarom worden niet eerst alle daken met zonnepanelen vol gelegd?

Om onze doelstelling te behalen, is het van belang om energie te besparen én energie op kleine en grote schaal op te wekken. Energie kan op kleine schaal worden opgewekt door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken. Er is alleen te weinig dakoppervlakte beschikbaar in onze gemeente om genoeg energie op te wekken om onze doelstelling te behalen. 

Is het opwekken van duurzame energie rendabel?

Kerncentrales en steenkolencentrales produceren nu nog goedkoper elektriciteit dan zonnepanelen, windturbines of biomassa. Opgewekte duurzame energie kan daardoor op dit moment nog niet concurreren met fossiele/grijze energie. Het Rijk stimuleert opwekking van duurzame energie met de subsidieregeling Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), waardoor het opwekken van duurzame energie financieel gelijkwaardig wordt aan niet duurzaam opgewekte energie.

Waarom is er gekozen voor een Energielandgoed?

Binnen Gemeente Bergen is voldoende ruimte om een Energielandgoed te realiseren. Door grootschalige opwekking op één locatie te concentreren, kunnen andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden zoals Nationaal Park De Maasduinen bespaard blijven.

Waarvoor kan ik terecht in het Energiehuis?

Energiehuis Bergen is dé plek waar je ideeën met ons kunt delen en advies over duurzame energie kunt krijgen:

  • Wij geven je informatie en advies over hoe je energie kunt besparen en opwekken in jouw eigen woning of bedrijf.
  • Wij geven je informatie over alle projecten rondom duurzame energie in Gemeente Bergen, zoals: zonnepanelen op bedrijfsdaken, energiecoöperaties en Energielandgoed Wells Meer.
  • Kunnen wij jouw vraag niet beantwoorden? Dan zoeken wij voor je uit welke specialist je verder kan helpen.

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van VerduurSAMEN2030?