Op 2 augustus 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe subsidieregeling bekendgemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB); de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze subsidieregeling is bedoeld om mkb’ers te ondersteunen in de verduurzaming van hun bedrijf. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een gespecialiseerd energieadviseur en voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het verkregen advies. De subsidieregeling staat open voor aanvragen vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Mkb’ers kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt uit hoe het bedrijf het beste energie kan besparen en de CO2-uitstoot kan beperken. Daarnaast kan er ook subsidie worden aangevraagd voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen door een energieregisseur (bijvoorbeeld een accountant of projectleider) in te schakelen die het inkooptraject en de financiering regelen. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen.

Voor wie?

De SVM is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke Energiebesparingsplicht vallen omdat het jaarlijks energieverbruik relatief laag is (< 50.000 kWh elektriciteit en < 25.000 m3 aardgas(equivalent)).

Voorwaarden

  • Je kunt een bewijs overleggen dat je één of meerdere materiële maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd. Dit bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd.
  • Indien je iemand inhuurt voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen uit het energieadvies dient deze energieregisseur extern te zijn en in het bezit van een eigen kvk-nummer.
  • De kosten voor het energieadvies en ondersteuning zijn gemaakt vanaf de publicatiedatum van de regeling; 2 augustus 2021.

Het energieadvies:

  • is opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf;
  • bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen voor jouw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering;
  • bedraagt minimaal € 500,- (excl. btw);
  • is opgesteld op of na 2 augustus 2021.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 80% van de kosten (excl. btw) van het advies en de ondersteuning met een maximum subsidiebedrag van € 2.500,- per bedrijfspand.

Meer informatie?

Meer informatie over de SVM vind je op de website van RVO.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland