Op maandagavond 7 september vond bij MFC de Buun in Well een informatiebijeenkomst plaats van Wells Forum. Wells Forum richt een energiecoöperatie op waarmee het in eerste instantie circa 300 zonnepanelen op het dak van Garage van Wanroy in Well wil plaatsen. 70 inwoners uit de dorpen Well, Wellerlooi, Aijen, Bergen en Nieuw Bergen lieten zich informeren over hoe ze deel kunnen nemen aan dit initiatief. 

Geweldige opkomst en groot animo

Inwoners kunnen participeren in een deel van de 300 zonnepanelen op het dak van Garage van Wanroy. Hiervoor dienen ze lid te worden van de energiecoöperatie en vervolgens kunnen ze gebruik maken van de postcoderoosregeling. Met de postcoderoosregeling krijgen leden van de coöperatie een belastingvoordeel op energie die ze lokaal en duurzaam opwekken. 


Ger Koch, voorzitter van Wells Forum, kijkt terug op een meer dan geslaagde avond: “Met 70 inwoners was de opkomst van de informatiebijeenkomst al fantastisch. De hele avond hing er een positieve sfeer en de animo om mee te doen bleek erg hoog. Geweldig om te zien dat er zoveel inwoners met ons mee willen doen. We onderzoeken op dit moment al of er meer daken geschikt zijn voor een dergelijk project. Mochten de 300 zonnepanelen op het dak van Garage van Wanroy niet voldoende blijken voor de vraag die er is, dan hopen we snel een alternatief te kunnen bieden.”


VerduurSAMEN2030 

Het initiatief draagt bij aan de ambitie van gemeente Bergen om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Werken aan duurzaamheid kan Gemeente Bergen niet alleen, maar wil het juist samen met de inwoners doen. De oprichting van de nieuwe energiecoöperatie is hiervan een mooi voorbeeld.  
Gemeente Bergen ondersteunde met de VerduurSAMEN2030-impuls bij de oprichting van de energiecoöperatie. Deze subsidieregeling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rijk en is bedoeld om inwoners van gemeente Bergen te stimuleren duurzame initiatieven uit te voeren.