Op 2 augustus 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe subsidieregeling bekendgemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB); de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze subsidieregeling is bedoeld om mkb’ers te ondersteunen in de verduurzaming van hun bedrijf. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een gespecialiseerd energieadviseur en voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het verkregen advies.

Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het installeren van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting, of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

De subsidieregeling staat open voor aanvragen vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Mkb’ers kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt uit hoe het bedrijf het beste energie kan besparen en de CO2-uitstoot kan beperken. Daarnaast kan er ook subsidie worden aangevraagd voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen door een energieregisseur (bijvoorbeeld een accountant of projectleider) in te schakelen die het inkooptraject en de financiering regelen. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.