Energiecoöperatie Limburg heeft subsidie toegekend gekregen vanuit de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van het Rijk. Voor het opzetten van een postcoderoosproject in onze gemeente. De gemeente stelt het dak op de gemeentewerf ter beschikking voor dit project. Dit postcoderoosproject is de derde in onze gemeente. Eerder werden er postcoderoosprojecten gerealiseerd in Afferden en Well.  

Wat is een postcoderoos? 

Als je wel zonne-energie wilt opwekken, maar je kunt of wilt geen zonnepanelen op jouw eigen dak plaatsen, dan kun je gebruikmaken van de postcoderoosregeling. Je koopt een deel van de zonnepanelen van een postcoderoosproject en wordt lid van de lokale Energiecoöperatie. 

SCE-subsidie 

De SCE-subsidieregeling is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar. Het moet de collectieve, lokale productie van duurzame energie stimuleren. Deelnemers ontvangen gedurende de looptijd van een energieproject een subsidie per geproduceerde kWh. Deze subsidie levert dus meer voordeel op voor de deelnemers. Energiecoöperatie Limburg heeft het maximale bedrag aangevraagd en toegekend gekregen.

VerduurSAMEN2030-impuls 

Eerder werd ook subsidie vanuit de VerduurSAMEN2030-impuls gereserveerd voor de oprichting van dit project. Dit bedrag dekte de voorbereidingskosten, zoals de inventarisatie van de geschiktheid van het dak.

Meer over het project 

Energiecoöperatie Limburg(externe link) is verantwoordelijk voor de projectbegeleiding en uitvoering voor het postcoderoosproject. Er zullen ongeveer 200 zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de gemeentewerf. Dat resulteert in ongeveer 270 beschikbare energiedelen. Op dit moment worden er zaken verder uitgezocht, zoals de kostprijs van de energiedelen voor de deelnemers. Inwoner Ger Koch was eerder nauw betrokken bij het oprichten van de tweede postcoderoos in de gemeente Bergen en is nu mede-initiatiefnemer voor het derde project.

Het project zal een aansluiting krijgen van 3x80 Ampère waardoor het project onder kleinverbruik valt. Kleinverbruik-projecten kunnen ondanks de transportschaarste gewoon doorgaan. 

Energieonafhankelijk in 2030 

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Werken aan duurzaamheid kan Gemeente Bergen niet alleen. Er zijn initiatieven van inwoners nodig om verder te komen en duurzaamheid een plek te geven in de dorpskernen. De VerduurSAMEN2030-impuls was één van de initiatieven van Gemeente Bergen om inwoners intensief bij het programma VerduurSAMEN2030 te betrekken. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ger Koch via: gerkoch05@gmail.com. Wanneer u interesse heeft kunt u zich melden bij Ger Koch.