Tegen lagere rente kunt u bij de Provincie Limburg een bedrag lenen om uw woning aan te passen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen.

De Stimuleringslening duurzaam thuis is voor eigenaar-bewoners, particuliere verhuurders en huurders in Limburg. Het moet gaan om een bestaande woning, dus niet om nieuwbouw.

Aantrekkelijke rentepercentages

Er kan voor verschillende woningaanpassingen geld worden geleend tegen een aantrekkelijk rentetarief. Er geldt een vast rentetarief als er alleen duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden en een vast lager rentetarief als er ook levensloopbestendigheidsmaatregelen of asbestverwijdering wordt toegepast. Daarnaast zijn de kosten voor het aansluiten op een warmtenet en de eenmalige investeringskosten in de productie-installatie(s) binnen een postcoderoosproject financierbaar.

Mogelijke maatregelen

Duurzaamheidsmaatregelen Levensloopbestendigheidsmaatregelen
Zonnepanelen Trap- op huislift
Zonneboiler Drempels verwijderen
Isolatie (vloer/dak/spouwmuur/gevel) Vergroten deurbreedte
HR glas en isolerende deuren Realiseren mantelzorgwoning op eigen perceel
Warmtepomp Realiseren slaap- en/of badkamer op begane grond
Biomassakachel Verhoogd toilet, beugels of trapleuningen
Accusysteem voor energieopslag Domotica
LED-verlichting&nbsp Seniorensloten
Warmteterugwinning voor douches  
Afkoppelen hemelwater  
Zonnepanelen

Voorwaarden

  • De lening bedraagt minimaal € 2.500.
  • Voor eigenaar-bewoners is de lening maximaal € 35.000.
  • Voor huurders is de lening maximaal € 25.000.
  • De werkzaamheden voor de maatregelen mogen niet gestart zijn voordat de aanvraag ingediend wordt bij de Provincie.

De complete lijst met maatregelen en voorwaarden vindt u op de website van de Provincie Limburg.

Meer informatie?

Meer informatie over de Stimuleringsregeling vindt u op de website van Provincie Limburg. Heeft u vragen over hoe u energie kunt besparen en opwekken in uw eigen woning? Kom dan langs in het Energiehuis!