Energiecoöperatie Limburg kijkt samen met de gemeente Bergen naar de mogelijkheden voor een derde postcoderoosproject in de gemeente. De gemeente heeft besloten hiervoor het dak op de gemeentewerf ter beschikking te stellen. Eerder werden er in de gemeente Bergen postcoderoosprojecten gerealiseerd in Afferden en Well. 

Energiecoöperatie Limburg zal de projectbegeleiding en uitvoering voor het postcoderoosproject voor haar rekening nemen. Ze hebben het voornemen om ongeveer 200 zonnepanelen, wat resulteert in ongeveer 270 beschikbare energiedelen, te plaatsen op het dak van de gemeentewerf. De coöperatie hoopt voor haar plannen gebruik te maken van het zogenaamde postcoderoosprincipe. Ook zullen zij een beroep doen op de VerduurSAMEN2030-Impuls

De provincie Limburg kent op dit moment tien postcoderoosprojecten waarvan twee in de gemeente Bergen. Daar komt nu wellicht een derde bij. Inwoner Ger Koch was eerder nauw betrokken bij het oprichten van de tweede postcoderoos en is nu mede initiatiefnemer voor het derde project.


VerduurSAMEN2030-impuls

Gemeente Bergen ondersteunt met de VerduurSAMEN2030-impuls bij de oprichting van een postcoderoosproject. Voor het oprichten van dit project wordt gebruikgemaakt van de subsidieregeling: er is een bedrag van € 15.000,- gereserveerd. Dit bedrag dekt naar verwachting de totale voorbereidingskosten, zoals de inventarisatie van de geschiktheid van het dak. 

Ger Koch vertelt: “Bij het vorige postcoderoosproject was er veel animo, daar werden we erg enthousiast van. Met deze reden is er dan ook besloten om een derde postcoderoosproject op te zetten. We zijn erg blij dat we mogelijk weer een nieuw project hebben en hopen dat we hiermee inwoners van onze gemeente opnieuw de kans kunnen geven om mee te doen aan een postcoderoos.”

Met de VerduurSAMEN2030-impuls stimuleert gemeente Bergen haar inwoners om duurzame initiatieven uit te voeren. Zo kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het oprichten van een energiecoöperatie of postcoderoosproject, voor projecten gericht op bewustwording, voor isolatiemaatregelen in woningen en voor eenvoudige energiebesparende maatregelen.


Energieonafhankelijk in 2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Werken aan duurzaamheid kan Gemeente Bergen niet alleen. Er zijn initiatieven van inwoners nodig om verder te komen en duurzaamheid een plek te geven in de dorpskernen. De VerduurSAMEN2030-impuls is één van de initiatieven van Gemeente Bergen om inwoners intensief bij het programma VerduurSAMEN2030 te betrekken.


Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ger Koch via: gerkoch05@gmail.com. Ook zal er na de zomer een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Wanneer u interesse heeft kunt u zich melden bij Ger Koch.