Gisteren werd de Kinderklimaattop gehouden. Meer dan twintig klassen verspreid over heel Nederland deelden hun ideeën over een klimaatbestendige toekomst. 

De Kinderklimaattop werd georganiseerd door Klimaatverbond Nederland. Deze vereniging werkt samen met haar leden aan impactvol klimaatbeleid op ieder niveau.

Kinderen uit groep 7 en 8 werden gevraagd welke afspraken er volgens hen nodig zijn om het klimaat te redden. Elke deelnemende groep stelde met elkaar duidelijke afspraken op. Hierbij konden zij kiezen uit drie thema’s: (1) klimaat rechtvaardigheid, (2) voorkomen van klimaatverandering en (3) omgaan met klimaatverandering. 

Tijdens de Kinderklimaattop werden alle ideeën gepresenteerd. Vervolgens stemden de kinderen op drie ideeën die zij het beste vonden: (1) duinen ophogen en dijken versterken, (2) minder vlees eten en (3) één boom eruit, twee erin. Deze drie ideeën legden ze vast in het Kinderklimaatakkoord. Deze wordt binnenkort gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Klimaatverbond Nederland hoopt hiermee dat de Tweede Kamer zich meer in zal zetten voor een betere bescherming en verbetering van het leefmilieu voor toekomstige generaties.