Samen hebben we een belangrijke en mooie ambitie: een energieonafhankelijk Bergen in 2030. Om deze ambitie waar te maken was de gemeentelijke subsidieregeling de VerduurSAMEN-impuls opgesteld. Deze subsidieregeling liep tot en met 31 december 2021. Binnen deze subsidieregeling kon subsidie aangevraagd worden voor vier verschillende zaken, namelijk het oprichten van lokale energiecoöperaties, projecten gericht op bewustwording van inwoners, isolatiemaatregelen en eenvoudige energiebesparende maatregelen in particuliere koopwoningen. 

Looptijd en regeling

Er was in totaal een bedrag van €120.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling. De regeling gold tot en met 31 december 2021 óf tot het beschikbare budget op was. Aanvragen die we ontvingen, werden behandeld op datum van binnenkomst. Hierbij is het goed om te melden dat een aanvraag pas werd behandeld, op het moment dat we alle gevraagde informatie hadden ontvangen.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze subsidieregeling. Wel zijn er verschillende andere subsidiemogelijkheden. 

Klik hier voor meer informatie over subsidiemogelijkheden