Kom jij wel in aanmerking voor de ISDE of heb jij al een ISDE beschikking? Ook dan kun je nog een bijdrage krijgen vanuit de VerduurSAMEN2030-impuls! De vaste prijs per maatregel per vierkante meter is bij ons namelijk hoger dan bij de ISDE. In dit geval geldt dat je het berekende subsidiebedrag volgens de VerduurSAMEN2030-impuls, verminderd met het bedrag dat je toegekend hebt gekregen vanuit de ISDE, kunt aanvragen. Hieronder lees je of en hoe je aanspraak kunt maken op de VerduurSAMEN2030-impuls. 

Welke voorwaarden zijn er?

  • Jouw subsidieaanvraag dient onderbouwd te worden met:
    • de ISDE beschikking;
    • offerte(s) en/of een factuur inclusief vermelding van de oppervlakte van de desbetreffende isolatiemaatregel(en).
  • De aanvrager moet eigenaar en hoofdgebruiker van de woning zijn.
  • Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt voor het initiatief.
  • Er is niet eerder voor het initiatief een subsidie verstrekt tot een  maximum van 100% van de activiteiten.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor inwoners die eigenaar zijn van een woning of appartement in de gemeente Bergen die al een ISDE beschikking van de Rijksoverheid hebben ontvangen.

Wat is de subsidiehoogte?

De hoogte van de subsidie bedraagt het bedrag berekend volgens bijlage 1, verminderd met de toegekende subsidie vanuit de ISDE, tot een maximum van €5.000 per aanvraag. Je vindt bijlage 1 onderaan de pagina. De oppervlakte-eisen en isolatiewaarden die hierin staan vermeld zijn hetzelfde als bij de landelijke regeling.

Subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen door: