In bijna elke woning zijn mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. Iedere maatregel die in een woning wordt genomen, draagt bij aan het waarmaken van onze gezamenlijke ambitie. Woningeigenaren die geen gebruik kunnen maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken van onze eigen VerduurSAMEN2030-impuls. Met de subsidieregeling krijgt u de mogelijkheden om uw koopwoning te verduurzamen. Een expert voert een energiescan uit en geeft advies over welke verduurzamingsmaatregelen u kunt nemen.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Om aanspraak te maken op de subsidie, dient u eerst een woningscan uit te laten voeren door een van onze experts. Uit deze woningscan komen verduurzamingsmaatregelen voor uw woning naar voren. Voor deze maatregelen kunt u subsidie aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor de ISDE van de overheid? Lees dan hieronder of u aanspraak kunt maken op de VerduurSAMEN2030-impuls.

Welke voorwaarden zijn er?

Om aanspraak te maken op de subsidie uit de VerduurSAMEN2030-impuls, moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De subsidieaanvraag moet met een aantal documenten worden onderbouwd:
  • De rapportage van de woningscan door een van onze experts
  • Motivering van de expert dat de maatregelen niet onder de ISDE regeling vallen
  • Een berekening door de expert van de kosten van voorgenomen maatregelen
  • Een onderbouwing met offertes en/of een factuur
  • Berekening van de expert van de hoogte van de subsidiabele kosten. 
 • De aanvrager moet eigenaar en hoofdgebruiker van de woning zijn.
 • De activiteiten zijn binnen 12 weken na de subsidieverlening uitgevoerd, tenzij bij subsidieverlening anders bepaald. 
 • Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt voor het initiatief.
 • Er is niet eerder voor het initiatief een subsidie verstrekt tot een  maximum van 100% van de activiteiten.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor inwoners die eigenaar zijn van een woning of appartement in de gemeente Bergen.

Wat is de subsidiehoogte?

De hoogte van de subsidie is vastgesteld op een vaste prijs per maatregel per vierkante meter, tot een maximum van €5.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen door: