Inwoners van gemeente Bergen ontvingen begin november een voucher in hun brievenbus. Met deze voucher konden zij tot en met zondag 15 november een gratis energiebespaartas bestellen ter waarde van €50,-. De actie leverde behalve een hoop enthousiaste reacties, ook een groot aantal bestellingen op. Er zijn in totaal maar liefst 2043 energiebespaartassen besteld! De energiebespaartassen worden vanaf vandaag thuisbezorgd.

Ben je niet thuis? 

Als je niet thuis bent, laat de bezorger een briefje achter. Op het briefje staat waar de bezorger jouw energiebespaartas heeft achtergelaten. Mocht je vragen hebben over de bezorging, neem dan contact met ons op via (0485) 34 83 83 of verduursamen2030@bergen.nl

Bijdrage Rijk

Gemeente Bergen heeft begin 2020 een bijdrage van 391.500 euro ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Deze regeling is specifiek bedoeld om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Dankzij deze bijdrage kan gemeente Bergen dit jaar extra projecten uitvoeren vanuit het programma VerduurSAMEN2030, zoals het openen van de VerduurSAMEN2030-impuls en het uitreiken van gratis energiebespaartassen.