Uit onderzoek van TNO eind 2021 bleek dat ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede. De energierekening is met de stijgende gasprijzen voor hen nog moeilijker te betalen. Het kabinet heeft 150 miljoen euro uitgetrokken voor gemeenten om de huishoudens die het hardst getroffen worden op korte termijn te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen. Er zijn drie regelingen. Deze zijn hieronder verder toegelicht.

-    Een eenmalige tegemoedkoming van 800 euro voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Voor meer informatie hierover klik hier(externe link).

-    Een tijdelijke verlaging van de energiebelasting voor iedereen. Hierdoor verminderd het kabinet de stijging van de energierekening voor huishoudens en MKB-bedrijven.

-    De Specifieke Uitkering: middelen aanpak energiearmoede. Voor de gemeente Bergen is er een bedrag ter beschikking gesteld dat bedoelt is voor gerichte inzet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het college heeft recent een plan van aanpak vastgesteld. De komende periode hebben we dus veel aandacht voor de bestrijding van energiearmoede.