Woningcorporatie Destion bezit ruim 1300 woningen in de gemeenten Bergen. Bij Destion staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Om erachter te komen hoe dat is gekomen en wat er momenteel allemaal door Destion wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid ging VerduurSAMEN2030 in gesprek met Diana Geene (manager Mens & omgeving) en Robert Weijers (Manager Gebouw & omgeving).

 • Vanaf welk moment heeft Destion het thema duurzaamheid als topprioriteit beschouwd en hoe is dat gekomen?

Destion is al heel vroeg begonnen met verduurzamen. Toen de wetgevingen begonnen te komen die betrekking hadden op de kwaliteit van woningen is Destion hier meteen op ingesprongen. De kwaliteit van de woningen staat bij Destion bovenaan en daarom zijn ze sinds de eerste wet- en regelgeving al begonnen met het isoleren van de woningen en daar zijn ze nooit mee gestopt.

 • Heeft dat alleen met de wet- en regelgeving te maken of was er ook eigen motivatie vanuit Destion om te verduurzamen?

Wilbert Pothoff, al ruim 20 jaar directeurbestuurder bij Destion, vindt het belangrijk om dichtbij de huurders te staan. Daarom is de kwaliteit van de woningen ook zo belangrijk. “De huurders zorgen voor de inkomsten van de corporatie. Daarom willen wij deze inkomsten zo goed mogelijk inzetten om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Wij zijn er voor onze huurders”, aldus Diana Geene. De motivatie van Destion komt dus voort uit het doel om te zorgen voor goede en comfortabele woningen waar de huurders fijn in kunnen wonen.

 • Wat doet Destion allemaal op het gebied van duurzaamheid en hoe verschilt Destion daarin in vergelijking met andere woningcorporaties?

Destion heeft duurzaamheid altijd al belangrijk gevonden. Andere corporaties zijn er pas later mee begonnen toen duurzaamheid echt een belangrijk thema werd. Door vroegtijdig te beginnen loopt Destion nu dus voor op andere corporaties.

 • Wat zijn in de toekomst nog plannen en/of ideeën voor Destion op het gebied van duurzaamheid en zitten daar ook bepaalde doelstellingen en/of idealen aan gekoppeld?

Op de korte termijn gaat Destion het plaatsen van zonnepanelen versnellen. Dit komt door de huidige energiecrisis. Ook huurders vragen steeds vaker wanneer zij zonnepanelen krijgen. Momenteel worden er op tien woningen per week zonnepanelen geplaatst. Vanaf 1 januari 2023 wordt de snelheid verdubbeld en worden er op twintig woningen per week zonnepanelen geplaatst. Hiermee wil Destion halverwege 2025 op alle woningen zonnepanelen hebben liggen. Ook zegt Destion dat ze er nog niet zijn. Woningen die 30 jaar geleden zijn geïsoleerd, komen nu weer aan de beurt om nieuwere duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Zo verduurzaamt Destion niet alleen woningen die dat nodig hebben, maar onderhouden en verbeteren ze ook de woningen die al zijn verduurzaamd.

 • Hoe zit het met de mogelijkheden voor het gebruik van warmtepompen in de huizen van Destion?

Destion heeft een aantal testen uitgevoerd op het gebied van warmtepompen in bestaande woningen. Daarnaast worden alle nieuwbouwwoningen voorzien van warmtepompen. Destion kijkt momenteel of ze vanaf 2025 de stap gaat maken naar hybride oplossingen of direct overstappen op all-electric. Bij all-electric heb je geen cv-ketel of gasaansluiting meer nodig, maar een warmtepomp die gebruik maakt van duurzame energie en elektrische stroom. Bij de hybride oplossing wordt een warmtepomp naast de bestaande cv-ketel geplaatst. Hierdoor hoeft de cv-ketel alleen maar bij te springen als dat nodig is, waardoor het gasverbruik wordt verlaagd.

 • Wat krijgen jullie terug te horen van de huurders en weten ze waar jullie mee bezig zijn?

Op dit moment komen vooral veel reacties binnen over zonnepanelen,  vooral van mensen die ze op dit moment nog niet hebben en die ze graag zouden willen. Maar het wordt wel opgemerkt dat het besef bij de huurders begint te komen dat verduurzamen nu echt belangrijk is. Voorheen zagen de huurders alleen wat er gebeurde, maar nu snappen ze de noodzaak ook veel beter. Hierdoor ervaart Destion ook meer medewerking van de huurders. Een voorbeeld hiervan is dat Destion in het begin van het plaatsen van de zonnepanelen lang niet alle toestemmingsformulieren terugkreeg. Nu krijgt Destion bijna alle toestemmingsformulieren terug.

 • Wat doen jullie voor huurders die te maken hebben met een hoge energierekening?

Destion houdt zich ook bezig met het gedrag van huurders. Naast de duurzaamheidsmaatregelen die Destion treft, geven ze ook tips aan huurders. Zo wijst Destion haar bewoners bijvoorbeeld op gemeentelijke regelingen en subsidies en verwijzen ze hen door naar andere organisaties zoals het Energiehuis. Ook deelt Destion tips over kleine energiebesparende maatregelen. Het aanpassen van dagelijkse routines bespaart al snel tientallen euro's op jaarbasis. Destion heeft dus ook een adviserende en begeleidende rol voor haar huurders.

 • Sinds 2020 konden gemeenten gebruik maken van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Wat vinden jullie van deze regeling en wat vinden jullie van de manier waarop deze regeling in Bergen is ingezet?

De gemeente Bergen is volgens Destion wel een voorbeeld voor andere gemeentes hoe zij het onderwerp verduurzamen actief aanpakken en bepaalde subsidies zijn en worden ingezet. De subsidies zijn voor de corporatie ook erg belangrijk. Destion is van mening dat alle duurzaamheidsmaatregelen niks extra’s mag kosten voor haar huurders.

 • Met welke organisaties werkt Destion allemaal samen om haar plannen en doelen te kunnen bereiken?

De gemeentes zijn volgens Destion de belangrijkste samenwerkingspartners, maar ook de aannemers en leveranciers zijn erg belangrijk. Destion wordt ook opgezocht door andere organisaties om vroeg genoeg om tafel te gaan zitten om te kijken naar de duurzaamheid van nieuwbouw projecten of groot onderhoud. Waar deze organisaties een tijdje geleden nog achterover leunden en wachtten tot er een afspraak werd gemaakt, worden ze nu door lange wachttijden ook gedwongen tot een actievere houding. Deze actieve houding van partners zorgt ook voor een goede samenwerking.

 • Wat vinden jullie van de samenwerking met VerduurSAMEN2030?

Destion ervaart zowel met gemeente Bergen als met VerduurSAMEN2030 een goede samenwerking. Vooral de acties die worden opgezet, zoals bijvoorbeeld de witgoed-actie en de Groene Bon-actie, worden door Destion als erg positief ervaren. Net als Destion is de gemeente ook op een actieve manier bezig met verduurzamen wat goed is voor de samenwerking.

 • Waar kunnen de gemeente en VerduurSAMEN2030 in de toekomst Destion nog meer bij helpen?

Destion wil zich de komende tijd nog meer inzetten op maatwerk. Hierbij is de samenwerking erg belangrijk, zodat er in de toekomst nog meer en grotere stappen kunnen worden gezet. Door in te zetten op maatwerk kan er worden gekeken naar kleine maatregelen of aanpassingen in de dagelijkse routine. Deze kunnen ook al snel besparend werken. Destion zorgt voor duurzame woningen, maar dit kunnen ze niet alleen. Met hulp van de gemeente en VerduurSAMEN2030 wil Destion, als dat mogelijk is, zich inzetten in het opleiden van energiecoaches. Deze coaches kunnen advies op maat geven voor alle inwoners van gemeente Bergen, waaronder dus ook de huurders van Destion.